Haldenia

Sangkor i Halden

For medlemmer

Startside
Konserter
Historikk
Medlem
  Aktive sangere
  Mp3
  Styret
Ta kontakt   

Aktive sangere i Haldenia

Sopran Hanne Hordnes
Reidun Ingerø
Inger Lise Karlsen
Inger Kolberg Olsen
Lisbeth Pedersen
Solgunn Strand
Trine Vanay
Alt Aase Grenager
Eva Nilssen
Britt Ortiz
Anne Rogstad
Tenor-Bass Per Aage Kristensen
Tor Lilleng
Kirsten Ova
Torbjørn Østby

Sist oppdatert