Haldenia

Sangkor i Halden

For medlemmer

Startside
Konserter
Historikk
Medlem
  Aktive sangere
  Mp3
  Styret
Ta kontakt   

Aktive sangere i Haldenia

Sopran Anne Kari Holm
Cecilie Hongslo
Hanne Hordnes
Reidun Ingerø
Inger Lise Karlsen
Inger Kolberg Olsen
Lisbeth Pedersen
Solgunn Strand
Trine Vanay
Alt Aase Grenager
Eva Nilssen
Britt Ortiz
Anne Rogstad
Bjørg Thunem
Tenor Bjørn Gulbrandsen
Per Aage Kristensen
Tor Lilleng
Sverre Marthinussen
Kirsten Ova
Bass Tor Hveding
Jan Erik de Vibe
Torbjørn Østby

Sist oppdatert