Haldenia

Sangkor i Halden

For medlemmer

Startside
Konserter
Historikk
Medlem
  Aktive sangere
  Mp3
  Styret
Ta kontakt   

Aktive sangere i Haldenia

Sopran Anne Kari Holm
Cecilie Hongslo
Hanne Hordnes
Reidun Ingerø
Inger Lise Karlsen
Inger Kolberg Olsen
Lisbeth Pedersen
Solgunn Strand
Bjørg Thunem
Trine Vanay
Alt Anette Bjørengen
Aase Grenager
Kari Heegaard
Eva Nilssen
Anne Rogstad
Tenor Bjørn Gulbrandsen
Per Aage Kristensen
Tor Lilleng
Kirsten Ova
Bass Paul Heegaard
Tor Hveding
Jan Erik de Vibe
Torbjørn Østby

Sist oppdatert